treball fi de màster

  • 10 de juny 2021

Ressonància magnètica funcional en repòs (rsfMRI) del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat: metaanàlisi

El meu Treball Fi de Màster de Psicologia General Sanitària. Una metaanàlisi exhaustiva d'estudis de rsfMRI de tot el cervell comparant persones amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat amb persones neurotípiques.

Llegir més