experiment

  • 19 d’octubre 2023

La textura del text: transformant les meves cites preferides en art generatiu

Explorant la intersecció entre literatura i aprenentatge profund, he utilitzat Stable Diffusion per convertir frases en art visual. Un viatge a través d'una galeria on les paraules es converteixen en textures, colors i formes.

Llegir més â†’