automatització

  • 30 d’abril 2024

Creant una eina per afegir contingut dinàmic al meu perfil de GitHub

Creant una Com vaig construir dōteki, una eina basada en plugins per afegir contingut dinàmic a perfils de GitHub. Inspiració, procés de pensament i plans futurs afegir contingut dinàmic al meu perfil de GitHub.

Llegir més 
  • 06 de setembre 2023

De reservat a rei de les xarxes: automatitzant les vistes prèvies dels enllaços amb Zola

Amb l'objectiu de fer els llocs web de Zola més compatibles amb les xarxes socials, he desxifrat el codi per automatitzar la generació de les previsualitzacions d'enllaços.

Llegir més 
  • 28 d’agost 2023

Automatitzant l'actualització de la meva web amb un webhook

Com que els fitxers d’aquesta web estan a GitHub, vaig pensar que seria bona idea actualitzar-la automàticament amb cada canvi al repositori…

Llegir més 
  • 17 d’abril 2023

Zola Git Hook: actualitzant les dates de les publicacions

Per tal de mantenir l’atribut «Última actualització» de les publicacions sempre precís, he automatitzat la seva modificació amb un hook pre-commit de Git…

Llegir més