Blog

  • 06 de setembre 2023

De reservat a rei de les xarxes: automatitzant les vistes prèvies dels enllaços amb Zola

Amb l'objectiu de fer els llocs web de Zola més compatibles amb les xarxes socials, he desxifrat el codi per automatitzar la generació de les previsualitzacions d'enllaços.

Llegir més â†’
  • 28 d’agost 2023

Automatitzant l'actualització de la meva web amb un webhook

Com que els fitxers d’aquesta web estan a GitHub, vaig pensar que seria bona idea actualitzar-la automàticament amb cada canvi al repositori…

Llegir més â†’
  • 17 d’abril 2023

Zola Git Hook: actualitzant les dates de les publicacions

Per tal de mantenir l’atribut «Última actualització» de les publicacions sempre precís, he automatitzat la seva modificació amb un hook pre-commit de Git…

Llegir més â†’
  • 10 de juny 2021

Ressonància magnètica funcional en repòs (rsfMRI) del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat: metaanàlisi

El meu Treball Fi de Màster de Psicologia General Sanitària. Una metaanàlisi exhaustiva d'estudis de rsfMRI de tot el cervell comparant persones amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat amb persones neurotípiques.

Llegir més â†’